ไพลิน (Blue Sapphire)
เป็นอัญมณีแห่งสมาธิ ความสงบ ความสุขุมนุ่มลึก และความซื่อสัตย์จงรักภักดี เป็นสีแห่งความจริง การอุทิศตน และความจริงใจ แสงสีน้ำเงินจะช่วยในการทำจิตใจให้ผ่อนคลาย

อัญมณี : อัญมณีสีน้ำเงินสำหรับผู้เกิดเดือน “กันยายน”

แหล่งกำเนิด : มาดากัสการ์, ศรีลังกา, กัมพูชา, ไทย, และอีกหลายแหล่งในทวีปแอฟริกา

Showing all 1 result